Пържени филийки може да предизвика рак

Професор Бернд Шефер от германския Федерален институт за оценка на риска (BfR) посочва необходимостта от внимателен печене препичане.

Колкото по-пържени филийки, толкова повече те акриламид - предупреждава професор Schaefer. Това вещество е заподозрян в канцерогенни свойства, т.е. способността да причини рак. Факти генотоксичност на акриламид и собственост увреждане на ДНК потвърдена при опити с животни, но тези проучвания не са провеждани при хора.

Канцерогенен акриламид се случва под силен отопление на храни, съдържащи скорбяла и аспарагин аминокиселина. Акриламид започва да се образува при температура от 120 ° С Не е известно в каква доза вече акриламид опасно. Смята се, че еднократно използване на прегоряла тост не е опасно, но увеличава риска ако човек ги яде редовно.