Връзката между вида и характера на психичните разстройства

Американските учени от Университета на Калифорния в Сан Диего са открили, че варианти на същия ген може да повлияе на характеристиките на човешката природа. В допълнение, не се намери връзка между личностни черти и психични разстройства.

Изследването е публикувано в списание Nature Genetics.

Известно е, че идентичността на човек се образува не само под въздействието на социологически фактори, но също така генетично определена. Изследователите са установили локуси (места на някои гени в хромозомите), алели на гени, които имат значително влияние върху някои от характеристиките на човешката личност.

Използването на генетичните данни на хора, отпуснати биотехнологична компания 23andMe, учените са открили, че откритостта или изолация на човек зависи от разлики в генната WSCD2 и близо PCDH15 ген. А невротизъм - тревожност и емоционална нестабилност на хората - определени алели върху хромозома 8p23.1 и разлики в генната L3MBTL2.

Учените са открили, че генетичното подобие наблюдава при хора с невротизъм и хора, страдащи от хронична депресия. Екстровертите са "подобни" на тези, с хиперактивност с дефицит на вниманието разстройство, и любопитството и креативността е била свързана с шизофрения и биполярно разстройство.